Meditacijske prakse

ANTAR MAUNA

Lahko prevedemo kot notranjo tišino, katere cilj je stanje brez misli. Vsaka misel je gibanje uma in povzroči zvok. Je močna tantrična tehnika s pomočjo katere pridemo do prave resnice. Antar mouna nam pomaga, da razumemo racionalni um. Zavedati se začnemo potlačenih misli ali dogodkov iz preteklosti. Globoko potlačene misli pridejo ven in mi se naučimo kako opazovati in kontrolirati te misli, ki nam lahko povzročajo trpljenje. To je proces skozi katerega se naučimo, da mi nismo telo, torej bolečina ne obstaja, jaz sem le nevtralen opazovalec, priča. Doseči moramo umik uma od čutov. Tako čistimo um in dogodke začnemo spoznavati na drugačen način in s tem tudi sami sebe. V končni fazi spoznamo kdo smo, kam gremo in kaj je naše poslanstvo. Tehnika prakse antar mouna je prvi korak pri pridobivanju stalnega stanja notranjega razumevanja. Človek avtomatično začne spoznavati svojo »skrito« stran« ter na jasen in pošten način videti, kako reagira na življenjske situacije. 

Stopnje ANTAR MOUNE:

1. stopnja: ZAVEDANJE ZUNANJIH SPODBUD: zavedanje vseh zunanjih zvokov in dogodkov.
2. stopnja: ZAVEDANJE SPONTANEGA MISELNEGA VZORCA: opazovanje spontanih misli, ki spontano prihajajo in odhajajo. 
3. stopnja: USTVARJANJE IN ODPRAVLJANJE MISLI PO VOLJI: kreiranje svojih misli po svoji želji in odstranjevanje teh misli po svoji želji. 
4. stopnja: ZAVEDANJE IN ODSTRANJEVANJE SPONTANIH MISLI: opazovanje spontanih misli in odstranjevanje teh misli po želji. Pogledamo te spontane misli, zdaj smo končali s temi mislimi in jih odslovimo. Odslovimo spontane misli. Ko smo razčistili vse potisnjen samskare, dogodke, spomine in ni ničesar več - ko je kinoteka prazna se začne 5. stopnja.
5. stopnja: ZAVEDANJE NOTRANJEGA VESOLJA: Ne obstaja nobene misli več, misli smo odstranili po svoji želji in sedaj se zavedamo shoonye - notranje praznine.

Kaya sthairyam

Kaya = telo, sthairyam = mirnost, stabilnost. Kaya sthairyam je kratka meditacijska praksa. Je nujna pred vsako resnejšo meditacijo. Telo in um sta med seboj močno povezana. Ko je um miren in stabilen, je tudi telo mirno in stabilno. Um ostane enotočkoven le tedaj, ko je telo mirno. Takoj, ko se katerikoli del telesa premakne, se premakne tudi um.

Kaya sthairyam je praksa, ki nas pripelje v stanje pratyahare. Ko to dosežemo (negibnost telesa), takrat se začne dharana. Pri kaya sthairyam je koncentracija najprej na dih, nato na telo in kasneje na dih in na telo.
Na začetni stopnji kaya sthairyam, mora biti telo sproščeno v meditacijskem položaju. 
  1. Ko se razvije negibnost, se fizično zavedanje postopoma umakne, zavedanje mirnosti pa se povečuje.
  2. Ko se povečuje zavedanje mirnosti, se koncentracija pomakne s telesa na naravni dih, tako da ima um še vedno svojo enotočkovnost.
  3. Na koncu se umakne tudi zavedanje diha in ostane le zavedanje - takrat smo pripravljeni, da začnemo z meditacijsko prakso.
Meditacija na mantro OM

Mantra OM je kraljica vseh manter. Vsaka mantra se začne in konča z mantro OM. Izkustvo pomena OM avtomatično vodi k polnemu razumevanju vseh drugih manter. Je največja in univerzalna mantra in jo lahko uporabljamo za vse namembnosti. Vse ostale mantre so omejene in služijo specifičnim namenom ali specifičnim ljudem. Ko izkusite OM imate možnost, da razumete specifične mantre. To je zvok, ki so ga odkrili stari rishiji v stanju najgloblje meditacije. Stalna in intenzivno zavedanje mantre OM lahko spremeni aspiranta in ga pelje v isto stanje v katerem so rishiji odkrili OM. Potrebno je stalno zavedanje.

Zavedanje pri meditaciji na mantro OM je na zvoku ali simbolu. Določimo ali bomo peli mantro OM počasi ali hitro, srednje hitro, eksplozivno ali bomo peli glasno ali mentalno z ujjayi izdihom. Določimo tudi kako dolgo jo bomo delali.

To je enostavna praksa, njene koristi pa so zelo velike. Kadarkoli čutimo jezo, napetost, depresivnost ali druga negativna čustvena stanja lahko prakticiramo petje mantre OM

Japa

Japa pomeni vrteti ­­- nenehno ponavljanje. Zahteva za to prakso je mantra in mala. Japa se je razvila kot znanost s svojimi posebnimi pravili in se uporablja za samozdravljenje (zavedanje prane in moč mantre).

Ponavljanje mantre mora biti naraven proces, ki izvira iz notranjosti, um pa mora biti le nezainteresirani opazovalec spontanega procesa. Ko pridejo misli, jih mora vaditelj opazovati kot nezainteresirani opazovalec. Japo razvrščamo v štiri vrste: baikhari (slišna), upanshu (s šepetanjem), manasik (mentalno) in likhit (napisano). Lahko uporabljamo univerzalno mantro OM ali SO HAM.

Ajapa - Japa

Japa postane ajapa, ko se mantra ponavlja sama, brez zavestnega napora in prihaja iz srca. Ta praksa je specializirana za razvijanje zavedanja psihičnega dihanja (ujjayi pranayame) in psihičnega pretoka. Če se prakse lotimo postopno in s polnim zavedanjem, na mentalno površje prinese vse skrite želje, strahove in komplekse uma.
 
SWAN meditacija

SWAN (S = Strenght, moč, W = Weakness, slabost, A = Ambition , ambicija, N = Need, potreba).

SWAN meditacija vključuje opazovanje in biti priča svojih moči, slabosti, ambicij in potreb. Pomaga nam, da spoznamo in razumemo svojo lastno naravo in sebe sprejmemo take kakršni smo. Spoznamo, da je vsaka lastnost trenutna in začnemo spoznavati, da se naša razpoloženja in odnosi spreminjajo, glede na to, kako gledamo na stvari.

Moči so pozitivne lastnosti, veščine, talenti in značilnosti naše osebnosti, ki nam pomagajo, da se razvijamo.

Slabosti so pomanjkljivosti naše osebnosti in značaja, ki ovirajo naš napredek.

Ambicije so gonilna sila naših dejanj, ki nam pomagajo, da naredimo, tisto kar hočemo v življenju. Lahko so zasnovane na strahu, želji po moči, obvladovanju drugih ali naravni ljubezni do življenja.

Potrebe so lahko materialne, eksistencialne, čustvene, osebne, družbene in duhovne.

SWAN meditacijo lahko delamo v okviru joge, petja kirtanov ali na druge načine umika v osamo. Lahko je to meditacijska tehnika in jo vključimo v antar mouno ali joga nidro, kratka dnevna praksa ali pisna vaja pri kateri si vsak vidik SWAN-a zapišemo na list papirja.

Vsak mesec lahko svoje zavedanje osredotočimo na eno slabost in jo odstranimo ali na negativno ambicijo in jo spremenimo v pozitivno. Na tak način ustvarjamo pozitivnejše kanale našega izražanja na različnih nivojih. Sebe in druge spoznavamo na drugačen, bolj pozitiven način.

- Zadnje objave -

MIOFASCIALNA-ČUJEČNOSTNA JOGA
Kdo? Tisti, ki želijo raziskovati sami sebe, svoje fascije, prepoznavati in znati uporabiti svoj energijski potencial, se naučiti s prijazno pozornostjo vzpostavljati in ohranjati stik s svojim telesom, s svojim notranjim mirom, intuicijo in se naučili obstajati tukaj in zdaj tudi sredi viharjev življenja. 

Kaj? S pomočjo jogijskih tehnik, zavestnega pregleda telesa, meditativnega raztezanja, sedenje, hoje ter povezovanjem psiholoških ter telesnih procesov se naučiti prepoznavati prekinjene povezave med fizičnim in čustvenim telesom in se pomaknili onkraj notranjih konfliktov, v lahkotnost svoje prave narave.  

Zakaj? S ciljem naučiti se zavestno, čuječe izvajanje telesnih položajev in zavestno izvajanje tehnik dihanja, čiščenja telesa in uma s pomočjo čistilnih tehnik, zavestno sproščanje telesa, uma in duha s pomočjo joga nidre in meditacije - za lažje upravljanje s svojim življenjem in energijami ter bolj srečno, zdravo, sproščeno in kvalitetno življenje. 

Trajanje: 4 mesece (možna vključitev tudi med letom)

Kje in kdaj? Zasebni vrtec Metulj, Podutiška 78.  ZAČNEMO: SREDA,  21.9.2022

- Družabno -